9.4.54

ลูกค้าบุคคล
Travel Guard Insurance
ประกันเดินทางที่ให้บริการช่วยเหลืออย่างชาญฉลาดพร้อมทุกความคุ้มครองที่ใครก็ให้คุณไม่ได้( ใช้ประกอบการขอวีซ่าได้ทุกแผน สถานทูตทุกแห่งให้การยอมรับ )

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ คุ้มครองตลอด24ชั่วโมง เริ่มต้นเบี้ยประกันเพียง10บาทต่อคนต่อวัน รับคุ้มครองสูงสุดถึง1,000,000บาท


Overseas Student Insurance
ศึกษาต่อต่างแดนอย่างอุ่นใจ เรียนเมืองนอกแบบยิ้มได้เต็มร้อยด้วย Overseas Student Insurance แผนคุ้มครองครบเครื่องทั่วโลกที่ให้มากกว่าประกันนักเรียนทั่วไป

Elite Home Protection
ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าสูง คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหาย ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากความเสี่ยงภัยทุกชนิด ขยายความคุ้มครองให้กับของตกแต่งบ้าน วัตถุโบราณฯลฯ