9.4.54

ลูกค้าองค์กร


Accounting Professional Liability
ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพบัญชี ใช้เป็นหลักประกันตามที่กฎกระทรวงกำหนดเรื่องหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีD and O Inaurance
ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ Directors and Officers Liability Insurance ทางเลือกแรกเพื่อคุ้มครองสินทรัพย์ สำหรับผู้นำทางธุรกิจBoiler and Machinery Breakdown
ประกันภัยหม้อไอน้ำและเครื่องจักร เราเสนอความคุ้มครอง ซึ่งตามปกติเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน(IAR) More>>Marine Cargo Insurance
เราเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ สำหรับการขนส่งสินค้าทั่วโลก ตามความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ออกแบบมาโดยเฉพาะให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ


Travel Guard Open Policy
ประกันอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ for Inbound Outbond Domestic Travel Agency


Scuba Diving Policy
ประกันอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ for Scuba Diving Travel Agency(สำหรับนักท่องเที่ยวโปรแกรมดำน้ำ)

Products Liability Insurance
ประกันภัยความรับผิดต่อผู้บริโภค ถ้าผลิตภัณฑ์สินค้าของท่านเป็นสาเหตุที่ทำให้บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย
ประกันสรรพภัยอุตสาหกรรมและภัยธุรกิจหยุดชะงัก เมื่อทรัพย์สินของท่านเผชิญกับความเสี่ยง ... ธุรกิจของท่านย่อมต้องเผชิญความเสี่ยงนั้นด้วย
Contractors' All Risks and Erection All Risks
การประกันสรรพภัยของการรับเหมา และการติดตั้ง ออกแบบมาเพื่อรับประกันความเสี่ยงภัยทุกประเภทระหว่างการก่อสร้าง