18.11.53

ชาร์ทิส ครองแชมป์เบอร์ 1 ประกันท่องเที่ยว(ทั้งของโลกและไทย)

(ที่มา:นสพ.ตลาดวิเคราะห์ ฉบับที่ 284 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2553)

กลุ่มชาร์ทิสประกันภัยเปิดศึกรุกหนักโค้งสุดท้าย งัดโปรดักส์ใหม่ ประกันทรัพย์สิน “My Condo My Choice” เจาะตลาดลูกค้าคอนโดฯ ดันจุดขายปรับเพิ่มความคุ้มครองได้ตามใจ สั่งการเดินเครื่องเต้มกำลัง รุกตลาดรถยนต์ (มอเตอร์) ชูธงตัวแทนขายได้รอบด้านโวลั่น! ครองแชมป์เบอร์ 1 ประกันท่องเที่ยว พร้อมทุ่มอีก 12 ล้านเพิ่มยอดขาย...!!!

นายชัยฤกษ์ จิตต์แก้ว ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ กล่าวว่า ในช่วง 7 เดือนแรกปีนี้ กลุ่มชาร์ทิส มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงประมาณ 1,672 ล้านบาท อยู่อันดับ 13 ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย เป็นเบี้ยของนิวแฮมพ์เชอร์ 1,400 กว่าล้านบาท และเบี้ยของชาร์ทิสประกันภัย 258 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในเบี้ยรับโดยตรงข้างต้นแบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดมากที่สุด 955 ล้านบาท อยู่อันดับ 4 ของอุตสาหกรรมฯ รองลงมาเป็นเบี้ยอัคคีภัย 325 ล้านบาท อยู่อันดับ 4 เช่นกัน เบี้ยประกันภัยรถยนต์ 295 ล้านบาท อยู่อันดับ 32 และ เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (มารีน) 98 ล้านบาท อยู่อันดับ 8

ตัวเลขข้างต้นเป็นเบี้ยรับโดยตรงตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แต่ถ้าวัดเบี้ยรับรวม 7 เดือนของเราเกิน 2,000 ล้านบาท เติบโตประมาณ 10% ติดท็อปเท็น ของอุตสาหกรรม เพราะนอกจากเรารับตรงแล้วยังรับประกันต่อจากค่ายอื่นด้วย คาปาซิตี้เรามีมาก เชื่อว่าสิ้นปีนี้โตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 หลักทั้งจากแบรนด์ใหม่ที่ได้รับการตอบรับดี อัตราต่ออายุแนวโน้มดีในหลายสาขารวมถึงอุตสา หกรรมประกันวินาศภัยขยายตัวได้ดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายขยายประกันภัยรถยนต์มากขึ้นเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 3 ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นประกันประเภทเดียวที่ไม่ติด 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรม อีกทั้งปรับโครงสร้างประกันรถยนต์เสร็จแล้วเพื่อให้สร้างกำไรได้ โดยตัดรถที่มีอัตราสินไหมทดแทน (Loss Ratio) สูงออกไป คัดเลือกกลุ่มรถมากขึ้น เน้นลูกค้ารายย่อยโดยจะขยายผ่านตัวแทนที่มีใบอนุญาต 7,500 คน ที่ขายทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้ารายใหญ่ (พาณิชยกรรม) และพันธมิตรค่ายรถยนต์ โดยปัจจุบันประกันรถยนต์เริ่มมีกำไรจากการรับประกันภัยสินไหมทดแทนประกันรถยนต์ประมาณ 60% ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม

เกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC) ที่คปภ.จะนำมาใช้ปีหน้าจะทำให้การลงทุนของบริษัทต่างๆ มีเงื่อนไขต้องมีเงินกองทุนมารองรับ ตอนนี้ฐานะการเงินของเราแข็งแกร่งมากมีเงินกองทุน 1,400% หรือ 11 เท่า วัดจากเกณฑ์ 100% แต่ถ้าวัดจาก 150% มี 700 กว่า% หรือ 7.3 เท่า

นายอิสรศักดิ์ เทศรัตนวงศ์ ผู้จัดการแผนกประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล นิวแฮมพ์ เชอร์ กล่าวว่า ชาร์ทิสมีแผนขยายตลาดประกันภัยการเดินทาง (Travel Accident : TA) มากขึ้นเพราะจากการทำวิจัยพบว่า มีเพียง 15% ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศในปีที่ผ่านมาที่ทำประกันภัยการเดินทาง มีถึง 85% ที่ไม่มีประกันภัย ล่าสุดได้ปรับปรุงประกันภัยเดินทางเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Travel Guard เพิ่มความคุ้มครองและปรับระบบไอทีรองรับการซื้อและออกกรมธรรม์ผ่านระบบออนไลน์ ณ จุดขายได้ทันที

Travel Guard มีให้เลือก 3 แผน ประกอบด้วย 1. ประกันภัยเดินทางในประเทศ 2. ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ และ 3. ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ สัดส่วนลูกค้าที่ทำประกันระหว่าง 3 แผนอยู่ที่ 40:40:20 เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 260 บาทต่อกรมธรรม์ คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย,ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับสู่ประเทศไทย, ความล่าช้าในการเดินทาง, ทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น

คุ้มครอง 3 ช่วง ตั้งแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และหลังเดินทาง โดยเฉพาะหลังเดินทางซึ่งเป็นบริษัทเดียวในตลาดที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องให้กับลูกค้า โดยทุกแผนลูกค้าสามารถนำไปประกอบยื่นขอวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้นได้ทันที

จากการทำวิจัยพบว่า สาเหตุที่นักท่องเที่ยวทำ ประกันเดินทางน้อยเพราะส่วนใหญ่ไม่รู้จักประกันภัยตัวเรา เราเลยปรับแบบประกันใหม่พร้อมทั้งทำแคมเปญใหม่ออกมาสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภค โดยเชิญคุณณวัฒน์ อิสรไกรศรี พิธีกรและผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวชื่อดังมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ประกันเดินทางเราเป็นอันดับหนึ่งทั้งของโลกและไทย อย่างในไทยปีที่ผ่านมาเรามีเบี้ยตัวนี้ 200 กว่าล้านบาท ปีนี้เพิ่มขึ้นอีกคงไม่ถึง 300 ล้านบาท โดยใน 15% ของนักท่องเที่ยวที่ทำประกันเดินทางประมาณ 7-8% ทำกับเรา เรามีทีมงาน Travel Guard ทั่วโลก มากกว่า 1,000 คน มีศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินกระจายอยู่ทั่วโลก รวมถึงมีเครือข่ายผู้ให้บริการด้านการแพทย์กว่า 2 หมื่นที่ ทั้งคลินิกโรงพยาบาล รถพยาบาล เฮลิคอปเตอร์และเฮลิคอปเตอร์เช่าเหมาลำ ซึ่งเป็นจุดแข็งของเรา

สำหรับยอดการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่ผ่านมาในแง่จำนวนไม่มาก แต่วงเงินสินไหมแต่ละครั้ง ต่ำสุด 500,000 บาท สูงสุด 2 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินไหมเครื่องบินออกเดินทางล่าช้า กระเป๋าสูญหาย การยกเลิกเที่ยวบิน เป็นต้น โดยปีนี้สินไหมทดแทนประกันเดินทางจะมากกว่าปีที่ผ่านมา ลูกค้าเคลมจากภูเขาไฟระเบิดในไอซ์แลนด์หลายราย Loss Ratioน่าจะอยู่ประมาณ 50% กว่า

โดยการขายประกันภัยเดินทางผ่านช่องทางตัวแทนกว่า 2,000 คน ที่ขายประกันเดินทางที่สามารถออกกรมธรรม์ผ่านระบบออนไลน์ ณ จุดขายได้ทันที รวมถึงผ่านบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว (Travel Agency) ติดต่อตรงที่บริษัทและเว็บไซต์บริษัท โดยบริษัทได้ทำแคมเปญส่งเสริมการขายในช่วงไฮซีซั่นปลายปีให้ผู้สนใจส่ง SMS เข้าร่วมชิงรางวัลท่องเที่ยวทริป พิเศษไปไทเป และลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันเดินทางในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมจับรางวัลมอบค่าโทรศัพท์ข้ามประเทศ ตั้งงบโฆษณารวม 12 ล้านบาทภายใน 12 เดือนข้างหน้า