19.9.53

Hospital Income Plan(HIP)

Hospital Income Plan(HIP)


เป็นแผนประกันภัยรายได้ระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
จุดเด่น
 • ชดเชยการขาดรายได้ของผู้เอาประกันภัย(อาจเป็นหัวหน้าครอบครัว)ในกรณีต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • การจ่ายชดเชยสูงสสุดวันละ3,000บาท(หรือตามที่ท่านเลือก)เป็นระยะเวลาถึง730วัน(ถ้ายังต้องอยู่ในโรงพยาบาล)
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ทั้งครอบครัว(หรือตามที่ท่านต้องการ)
 • สามารถซื้อเป็นกรมธรรม์รายเดี่ยวได้โดยไม่ต้องมีประกัน PA กับทางบริษัท
แผนประกันภัยนี้เหมาะกับใคร?
 • เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป เช่น ลูกค้าประกันชีวิตหรือวินาศภัย โดยที่ไม่ต้องมีประกัน PA ก็ได้
 • คู่สมรสตั้งแต่อายุ 18-60 ปี(กรณีต่ออายุจะขยายได้ถึงอายุ65ปี คิดเบี้ยประกันเพิ่มอีก 20%)
 • อายุบุตรจำกัดระหว่าง 1-18ปี(บุตรทุกคนจะได้รับความคุ้มครอง 50% ของแผนที่เลือกซื้อ)
 • ผู้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นผู้พิการ
  ============================================
  ============================================
  ข้อมูลเพิ่มเติม:โทร 089 173 1009 คุณ เทพฤทธิ์ คลกลาง(โดม)