4.9.53

AIA Sure Saving(Non-Par)

(คลิกที่รูปเพื่อขยายดูรายละเอียดที่ชัดเจนครับ)

ด่วน !!! AIA Sure Saving(Non-Par) ออมระยะสั้นให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 7.36% (รับจำนวนจำกัด)

ถ้าท่านกำลังมองหาโครงการที่ให้ผลตอบแทนพร
้อมการลดหย่อนภาษี เราขอแนะนำ AIA Sure Saving(Non-Par) อายุโครงการ 10 ปี ชำระเบี้ยเพียง 2 ปี ให้ผลตอบแทนทุกปีๆละ 4% ของทุนประกันเริ่มต้น ปีที่ 10 รับเงินคืน 204% ของทุนประกันเริ่มต้น รวมการันตี 240% ของทุนประกันเริ่มต้น

AIA Sure Saving(Non-Par) เหมาะสำหรับ

+++ ผู้ที่ต้องการวางแผนภาษี สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของประ
กาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)

+++ ไม่เป็นภาระในการชำระเบี้ยระยะยาว เพราะชำระเบี้ยเพียง 2 ปีแรกเท่านั้น

+++ รับผลตอบแทนโครงการ (IRR) สูงสุดถึง 7.36%* (ตามตาราง)

+++ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

* เมื่อคิดรวมกับผลตอบแทนจากการลดหย่อนภาษีอ
ัตรา 37%

นอกจากนี้ เฉพาะลูกค้า ที่มีเบี้ยประกันภัย 1,250,000 บาทขึ้นไป และชำระเบี้ยประกันภัยติดต่อกัน 2 ปี จะได้รับบัตรกำนัลตรวจสุขภาพประจำปีตลอดอา
ยุกรมธรรม์ 10 ปี

สมัครด่วน !!! รับจำกัดเพียง 300 ล้านบาทเท่านั้น (เต็มแล้วปิดเลย-First Come First Serve)

หากสนใจ โปรดติดต่อ : โทร 089 173 1009 ยินดีบริการครับ