16.8.53

ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม


ช่องทางอื่นในการบริหารเงินออมที่สะดวกสบาย ผลตอบแทนดี นอกเหนือจากการฝากเงิน

คนส่วนใหญ่เมื่อทำงานหาเงินมาได้แล้ว มักจะนำเงินไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ เพราะเห็นว่าเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดในการทำให้เงินออมเหล่านั้นงอกเงย ขึ้นมาได้บ้าง แต่ด้วยดอกเบี้ยในปัจจุบันที่ต่ำมาก ทางเลือกอื่นๆ ในการบริหารเงิน มีมากกว่าการฝากเงินกับธนาคาร รายการ INTELLIGENCE จะพาไปรู้จักกับกองทุนรวม อีกช่องทางสำคัญในการบริหารเงินออม
Content by VoiceTV