22.7.53

สถาบันมะเร็งระบุ มะเร็งเต้านมพบ 30 คน/แสนคน ใต้สูงขึ้น-หญิงอายุต่ำ40เสี่ยงมากขึ้น


วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 14:32:12 น. มติชนออนไลน์
ศ.คลินิก นพ.สุรพงษ์ สุภาภรณ์ นายกสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่โรงแรมสยามซิตี ถึงการจัดงาน "ร่วมพลังเอาชนะมะเร็งเต้านม" ในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ว่า มะเร็งเต้านมจัดเป็นมะเร็งที่พบมากในผู้หญิงไทย และมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยสูงมากขึ้นทุกปีโดยพบมากในผู้หญิงช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไป มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่สามารถจัดการรักษาได้ในทุกระยะของการดำเนินโรค และสามารถรักษาให้หายขาดได้ประมาณร้อยละ 80-90 หากตรวจพบและทำการรักษาตั้งแต่ระยะแรกที่เริ่มเป็นผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้เช่นเดียวกับคนปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ส่วนประเทศทางซีกโลกตะวันตก พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสูงกว่าประเทศไทย 6-7 เท่า โดยพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมประมาณ 200 คนในประชากร 1 แสนคน สำหรับประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการให้ความรู้และดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้หญิงไทยที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีตรวจหามะเร็งเต้านมเป็นประจำทุกปี


นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยมีสถิติเฉลี่ย 30.7 ต่อประชากร 1 แสนคน ที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม และตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากยอดสะสมของผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคใต้มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยขณะนี้มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมคิดเป็นร้อยละ 20.9 เป็นอันดับ 1 และอันดับสอง มะเร็งปากมดลูก จำนวนร้อยละ 18.1 สำหรับผู้หญิงในประเทศไทยอายุต่ำกว่า 40 ปี มีค่าเฉลี่ยการเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มสูงขึ้นที่ร้อยละ 33.4 ภายในงานดังกล่าว จะมีการบรรยายในหลากหลายหัวข้อ อาทิ หัวข้อ "ศัลยแพทย์" เรื่อง เสริมและสร้าง เพื่อการเริ่มต้นของผู้ป่วย,หัวข้อ "นักโภชนาการ" เรื่อง ฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาดีด้วยสุขวิธีการรับประทาน,หัวข้อ "มัณฑนาการ" เรื่อง พักฟื้นร่างกาย ...ฟื้นฟูจิตใจ...ด้วยสิ่งแวดล้อมใหม่ในบ้านหลังเก่า ฯลฯ