8.7.53

2010 Thailand’s Most Admired Brand AIA ยึด‘บริษัทประกันชีวิตคนไทยชอบสุด’8ปีซ้อน

[ ฉบับที่ 1083 ประจำวันที่ 17-3-2010 ถึง 19-3-2010 ]
เอไอเอ คว้ารางวัล “บริษัทประกันชีวิตคนไทยชอบมากที่สุดประจำปี 2553 (2010 Thailand’s Most Admired Brand) ประเภทธุรกิจประกันชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เผยคะแนนสูงสุดทุกข้อปัจจัยทั้งเคลมง่ายและเร็ววงเงินคุ้ม ครองสูง ตัวแทน/พันธมิตรธุรกิจ มีคุณภาพ ผลตอบแทนสูง ตบท้ายด้วยความมั่นคง

นายสัตยา เทพบรรเทิง ผู้จัดการทั่วไป และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า ผลการวิจัย 2010 Why We Buy? และ 2010 Thailand’s Most Admired Brand ของนิตยสารแบรนด์เอจ ซึ่งเป็นนิตยสารการตลาดชั้นนำของไทย ที่ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและแบรนด์ที่ผู้บริโภคชื่นชอบมากที่สุด พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต 5 อันดับแรกคือ 1.เคลมประกันง่าย 2.ให้วงเงินคุ้มครองสูงเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันที่ชำระไป 3.ตัวแทนประกันชีวิตให้บริการดี 4.ได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนสูง และ 5. ความมั่นคงของบริษัท

ปรากฏว่าเอไอเอ ประเทศไทย ได้รับคะแนนสูงสุดในทุกปัจจัยรวมทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นบริษัทประกันชีวิตที่คนไทย ชื่นชอบมากที่สุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยได้รับคะแนน 56.63% ซึ่งสูงกว่าบริษัทในระดับ 2 ที่ได้รับคะแนน 18.45% และอันดับ 3 ที่ได้รับคะแนน 6.8%”

“ผลการวิจัยนี้เป็นสิ่งยืนยันว่าแนว ทางการดำเนินธุรกิจที่เรายึดถือปฏิบัติมาตลอดช่วยส่งเสริมให้แบรนด์ “เอไอเอ” เป็น ที่ชื่นชอบและจดจำได้ของลูกค้า รวมทั้งยังช่วยให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรของเรา ทั้งการพัฒนาแบบกรมธรรม์ ที่หลากหลายเพื่อให้ความคุ้มครองชีวิตและสร้างหลักประกันความมั่งคั่งและมั่นคงทาง การเงินแก่คนไทย การมอบบริการคุณภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า การฝึกอบรมตัวแทนให้มีความเป็นมืออาชีพ ตัว แทนของเราได้รับคะแนนสูงสุดจากการสำรวจว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ให้ คำแนะนำได้ดี และดูแลเราจริงๆ ไม่ใช่ทำตามหน้าที่”

นอกจากนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยัง เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจมานานและมีความคล่องตัว โดยนำนวัตกรรมการ ประกันชีวิตมานำเสนอลูกค้าอยู่เสมอ ทั้งการตรวจสุขภาพทางการเงิน (AIA Financial Health Check) ที่ช่วยให้ทราบ จำนวนเงินที่แท้จริงที่ต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินและความต้องการที่สำคัญๆ ในชีวิต และสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำบริการ เอไอเอ เฮลท์แคร์ และ Fax Claim Service ที่ผู้ถือกรมธรรม์สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทโดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย

การนำเสนอกรมธรรม์เอไอเอ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และเอไอเอลิงค์ ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถตอบสนองลักษณะการดำเนินชีวิตและความต้องการที่เปลี่ยน แปลงไปในทุกช่วงเวลาของชีวิต ลูกค้าจึงสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนไทย ให้แข็งแรงผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ดังนั้น บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด เพื่อที่เอไอเอ ประเทศไทย จะเป็นบริษัทที่ลูกค้า ชื่นชอบมากที่สุดและอยู่ในใจของลูกค้าตลอดไป

การวิจัย 2010 Why We Buy? และ 2010 Thailand’s Most Admired Brand จัดทำโดยนิตยสารแบรนด์เอจ โดยสำรวจประชาชนเพศชาย-หญิงอายุ 15-55 ปีขึ้นไป จำนวน 1,600 คนจากทั่วทุกภาคของประเทศ แบ่งเป็นกลุ่มตัว อย่างกรุงเทพฯ 400 คน และกลุ่มตัว อย่างในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกภาคละ 300 คน ที่เป็นผู้ที่มีกรมธรรม์หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ และในแต่ละปัจจัยมี ความสำคัญมากน้อยเพียงใด จากนั้นจะศึกษาต่อว่าแบรนด์ใดที่อยู่ในใจของผู้บริโภค ก่อนจะนำแบรนด์ที่ได้มาจัดอันดับ การวิจัยดังกล่าวดำเนินการในระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2552