30.6.53

รัฐหนุนเวที THAIFEX – 2010 พลิกโอกาสส่งออก ตั้งเป้าดันอาหารแช่เยือกแข็ง อาหารทะเลตีตลาดโลก


กรมส่งเสริมการส่งออก คาดแนวโน้มส่งออก ปี 53 เริ่มฟื้นตัว แนะผู้ประกอบการเตรียมรับมือแข่งขันด้านราคา หลังอาเซียนมีข้อตกลงเปิดเสรีการค้าเต็มรูปแบบ พร้อมจับมือสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยดึงสมาชิกเข้าร่วมนิทรรศการ Thailand Frozen Food and Seafood ครั้งที่ 2 ตอกย้ำศักยภาพรอบด้านของภาคการผลิตอาหารแช่เยือกแข็งและอาหารทะเลของไทย โชว์จุดแข็งด้านคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัยตอบโจทย์คู่ค้าทั่วโลก

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งโดยเฉพาะสินค้าอาหารทะเลของประเทศไทยเป็นสินค้าหลักที่นำรายได้เข้าประเทศปีละกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ภาพรวมการผลิตและส่งออกในปี 2552 ที่ผ่านมา มีการปรับตัวลดลงเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลกถดถอย ส่งผลกระทบไปยังตลาดส่งออกหลักของไทยทั้งในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยุโรป สำหรับแนวโน้มการผลิตและการส่งออกในปี 2553 คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาส 2 ประมาณร้อยละ 1.8 ขณะที่การส่งออกโดยรวมคิดเป็นมูลค่าเหรียญสหรัฐฯ น่าจะขยายตัวขึ้นในอัตราร้อยละ 4.6
“ปัจจัยที่มีผลต่อภาพรวมการส่งออกของประเทศในปีนี้ อาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ปัญหาภาวะความผันผวนต่อเนื่องของเศรษฐกิจทั่วโลก อัตราค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมากกว่าของประเทศคู่แข่งและคู่ค้า ผลพวงจากการเปิดเสรีการค้าเต็มรูปแบบ ตามข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ในแง่การส่งออกสินค้าอาหารแช่เยือกแข็งและอาหารทะเลไปยังตลาดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้มากขึ้น และเปิดโอกาสด้านการลงทุนและการจัดหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการไทย แต่อาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบนำเข้าวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพมาจากประเทศเพื่อบ้าน ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบในประเทศตกต่ำ ทำให้ต่างชาติลดความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าไทยและอาจนำมาใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าในระยะต่อไป” นางศรีรัตน์กล่าว
อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กล่าวถึงแนวทางผลักดันสินค้าอาหารไทยให้กระจายเข้าสู่ตลาดในประเทศต่างๆ ว่า ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่ง โดยดึงจุดแข็งในด้านการเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารรายหลักของโลก มาต่อยอดในเรื่องของมาตรฐานอาหารสะอาดและปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต รวมถึงรักษาระดับการบริการต่างๆ ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมนโยบายกระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศคู่ค้าเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจให้แข็งแกร่ง
ในส่วนของการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร 2553 : THAIFEX – World of food ASIA 2010 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม ศกนี้ ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นางศรีรัตน์ กล่าวว่า ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของประเทศที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อ ผู้นำเข้าและนักธุรกิจจากทั่วโลกได้เห็นศักยภาพรอบด้านของอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งไทย โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การระดมผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการThailand Frozen Food and Seafood ครั้งที่ 2 ซึ่งมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นทั้งในด้านจำนวนคูหา จากในปี 2552 มีจำนวน 216 คูหา ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 252 คูหา และขยายพื้นที่จัดงานจาก 1,944 ตารางเมตร เป็น 2,268 ตารางเมตร พร้อมนำเสนอสาระประโยชน์ครบถ้วนตั้งแต่ขั้นตอนคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและการแปรรูปที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารสด สะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพ รวมถึงการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย ตอกย้ำศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของผู้ประกอบการไทยได้อย่างชัดเจน
-------------------------
16 มิถุนายน 2553