23.6.53

ลงทุนกับสุขภาพตัวเอง...ด้วยกรมธรรม์ประกันสุขภาพ

เวลาคนโทรมาขายประกันสุขภาพ เรามักจะรีบวางหูเพราะไม่อยากจะเสียเงิน แต่เพื่อความไม่ประมาทในชีวิตลองมาศึกษากันหน่อยดีไหม เพราะเรื่องป่วยไข้ใครๆ ก็เป็นกันได้ และภาระการรักษาพยาบาลยามนี้ก็ราคาสูงมากเช่นกัน

ก่อนอื่นคุณต้องแยกให้ออกก่อนว่าประกันชีวิตกับประกันสุขภาพแตกต่างกัน เนื่องจากประกันชีวิตคือการลงทุนอย่างหนึ่งเหมือนเป็นเงินสะสม ทางบริษัทประกันจะคืนเงินให้เมื่อสัญญาครบกำหนด เช่น 10 ปี 20 ปี ตามสัญญาที่คุณซื้อไว้ หรือชดเชยให้ครอบครัวยามคุณเสียชีวิต แต่สำหรับประกันสุขภาพเป็นการซื้อประกันเฉพาะสุขภาพเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ทางฝ่ายประกันจะชดเชยให้ตามจำนวนเงินที่สัญญาระบุไว้

การทำประกันชนิดนี้ถือว่าเป็นเงินที่คุณจ่ายให้บริษัทประกันแบบสูญเปล่า คล้ายกับการทำประกันรถยนต์ หากเกิดป่วยขึ้นมาคุณจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย เพราะประกันจะเคลมค่าใช้จ่ายให้คุณเอง แต่ถ้าคุณไม่ป่วยเงินส่วนนี้ก็จะเสียเปล่าไป แต่เพื่อความไม่ประมาทกับชีวิตคุณควรจจะรอบคอบกับสุขภาพคุณดีกว่า

หากคุณไม่เคยมีประกันสุขภาพเลย

ในที่นี้เราขอยกเรื่องประกันสังคมเอาไว้ก่อน เพราะบางคนอาจจะไม่ได้รับความสะดวกจากประกันสังคมเท่าที่ควร ดังนั้นคุณสามารถเลือกซื้อประกันสุขภาพแยกออกจากประกันชีวิตได้ในราคาที่ไม่แพงเท่าไร ซึ่งหากคุณเลือกซื้อประกันสุขภาพในราคาสูง ความคุ้มครองสุขภาพของคุณจะสูงตามลำดับไปด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุ อาชีพ และประวัติสุขภาพของคุณด้วย ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 - 15,000 บาทต่อปี

หากคุณมีประกันสุขภาพจากสวัสดิการในบริษัทแล้ว...

กรณีที่คุณได้รับสวัสดิการพนักงานดูแลสุขภาพอยู่แล้ว เช่น ประกันสุขภาพกลุ่ม เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ให้คุณเลือกประกันสุขภาพที่ครอบคลุมนอกเหนือจากที่คุณมีอยู่แล้ว อย่างเช่นถ้าประกันกลุ่มไม่ครอบคลุมการผ่าตัด ให้คุณเลือกซื้อประกันสุขภาพที่เคลมเรื่องการผ่าตัดด้วย โดยยื่นบัตรให้โรงพยาบาลทั้ง 2 ใบ หากใบหนึ่งจำกัดวงเงินประกัน ให้ใช้อีกหนึ่งใบเอาประกันต่อได้เลย เพื่อ การรักษาที่ดีกว่า นอกจากนั้นหากคุณประกันสุขภาพให้พ่อกับแม่ ยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ในเมืองไทยการซื้อประกันชีวิตมักครอบคลุมประกันสุขภาพไปด้วย ซึ่งเบี้ยประกันจะสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะครอบคลุมทั้ง 2 อย่าง ดังนั้นคุยกับพนักงานขายประกันให้ดี เพราะวัยอย่างพวกเรานี้มีประกันสุขภาพไว้ไม่เสียหาย แล้วถ้ามีเงินมากกว่านี้อีกสักหน่อย ค่อยซื้อประกันชีวิตก็ยังไม่สายเกินไป

ที่มา : www.moneysalaryclub.com