20.2.53

WHY INSURANCE

คุณไม่จำเป็นต้องซื้อประกันชีวิต หรือ ซื้อประกันสุขภาพ ถ้าคุณมีวิธีการรองรับกับปัญหาเหล่านี้ !!

1. ตายเร็วเกินไป (Die Too Soon)

มนุษย์เราทุกคน ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่สามารถทำสัญญากับพระเจ้าได้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่ หรืออยากจะตายเมื่อไหร่ คุณทราบหรือไม่ว่าสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของคนไทย ได้แก่ อุบัติเหตุ โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ส่วนสาเหตุที่ทำให้คนเราตายก่อนวัยอันสมควรคือ อุบัติเหตุ เพราะอุบัติเหตุมันไม่มีวันหยุด โดยเมื่อคน ๆ หนึ่งตายก่อนวัยอันสมควร ย่อมส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่ข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ หรือลูกเมีย ที่ยังคงต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป ใครว่าคนตายเอาอะไรไปไม่ได้ “เขาเอารายได้ที่พึงได้ในอนาคตไปด้วย” ใช่หรือไม่ นอกจากเอารายได้ไปแล้ว ยังอาจจะทิ้งภาระหนี้สินก้อนโตเอาไว้ให้ดูต่างหน้าอีกด้วย

ดังนั้น การเตรียมเงินจำนวนหนึ่งเอาไว้สำหรับคนที่อยู่ข้างหลัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตต่อไป หรือปลดเปลื้องภาระหนี้สินผูกพัน การซื้อประกันชีวิต คือวิธีการแก้ปัญหานี้

2. ตายช้าเกินไป (Live Too Long)

คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี เหล้าไม่ดื่ม บุหรี่ไม่สูบ ผนวกกับวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นเรื่อย ๆ และคุณมักจะได้รับคำอำนวยอวยพรเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่ถ้าเราวิเคราะห์กันให้ดี ๆ ก็จะพบว่ามีสิ่งที่น่าห่วงใยซ่อนอยู่ นั่นคือเมื่ออายุมากขึ้น ความสามารถในการทำงานจะลดลง นั่นหมายถึงรายได้ก็จะลดลงตามไปด้วย แต่ภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ยังคงอยู่ติดตัวตลอด

จะดีกว่าหรือไม่หากเรามีการวางแผนทางการเงินที่รอบคอบ เตรียมเงินไว้ใช้ในยามชรา ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ประกันชีวิต


ทำประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง

ทำประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง

3. ค่าใช้จ่ายก้อนโตเกี่ยวกับโรคร้ายแรง (Large Expense about Critical Illness)

วันนี้คุณทำงานเก็บเงินเอาไว้ใคร ให้ตัวเองหรือจ่ายให้หมอ เพื่อรักษาโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับเรา คุณเคยได้ยินข่าว ได้เห็นภาพของบุคคลที่มีชื่อเสียง ดารานักแสดง ทั้งของไทยและต่างประเทศที่เจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่าง ๆ ทำให้ความสามารถในการหารายได้สะดุดหยุดลง มิหนำซ้ำยังต้องนำเอาเงินที่อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบ เอาไว้ใช้ยามเกษียณ หรือต้องเอาไว้ดูแลครอบครัวต้องนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

คุณคงไม่รอให้ใครมาจัดคอนเสิร์ตให้กับคุณใช่หรือไม่ ซื้อประกันชีวิต และ ซื้อประกันสุขภาพไว้ ตั้งแต่ตอนที่คุณยังมีสุขภาพที่ดีอยู่ เป็นวิธีรองรับปัญหานี้ได้

ปัญหาจากทุพพลภาพ

ปัญหาจากทุพพลภาพ

4. ทุพพลภาพจากสาเหตุการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ (Disability as a Result of Sickness or Accident)


จากการตายก่อนวัยอันควรด้วยอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง นับว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแล้ว แต่ถ้าเกิดไม่ตายล่ะ นับว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากกว่า บุคคลที่ตกอยู่ในสภาพทุพพลภาพนั้น ทุกคนไม่เคยคาดคิดมาก่อน เช่นกัน จากบุคคลที่มีชื่อเสียง เขาเหล่านั้นต้องตกอยู่ในสภาพแบบนั้น ความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ได้ยัดเยียดความทุพพลภาพมาให้พวกเขา โดยที่ไม่ได้เต็มใจรับ

ดังนั้นพอจะกล่าวได้ว่า “สิ่งที่น่ากลัวกว่าความตาย คือ การที่มีชีวิตอยู่โดยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้”ประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ พร้อมรองรับปัญหาเหล่านี้ให้คุณได้

**จากหนังสือ “คำถามเปลี่ยน..เปลี่ยนชีิวิต” โดย ภรต ยมจินดา