20.2.53

Products Liability Insurance-ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์


เรียน ท่านเจ้าของกิจการ ที่เคารพทุกท่านครับ

ถ้าผลิตภัณฑ์สินค้าของท่านเป็นสาเหตุที่ทำให้บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ท่านอาจจะต้องรับผิดตามกฎหมายในสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศที่ผลิตภัณฑ์ของท่านได้ถูกซื้อไป บางครั้งสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นอาจจะไม่ได้เกิดมาจากการผลิตเพียงอย่างเดียว การติดฉลาก การบรรจุ คำแนะนำการใช้งาน การติดตั้ง การบริการและส่วนประกอบอื่นๆของผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสาเหตุของการเคลมได้เช่นเดียวกัน

เมื่อผลิตภัณฑ์สินค้าของท่านเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียหรือเสียหาย ไม่ใช่เพียงแค่บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นๆที่มีอัตราการฟ้องร้องสูงจะมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ทุกคนทั่วโลกที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของท่านก็สามารถที่จะสามารถฟ้องร้องผู้ผลิตได้แม้แต่ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆก็อาจจะถูกฟ้องร้องด้วย กรมธรรม์ความรับผิดตามกฎหมายต่อผลิตภัณฑ์สินค้า จะชดใช้ให้ท่านสำหรับค่าเสียหายที่ศาลสั่งให้ชำระให้แก่คู่กรณี กรมธรรม์ความรับผิดตามกฎหมายต่อผลิตภัณฑ์สินค้าชดใช้ให้แก่ท่านสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นในการต่อสู้คดี ซึ่งค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นจำนวนที่สูงมาก ครับ


ทำไมผู้ผลิตสินค้าจึงควรเอาประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์?!!!


 • ความเสี่ยงภัยในอนาคต(Uncertain Future)
 • การเปลี่ยนแปลงของของระบบกฏหมาย(Consumer Protection Law)
 • ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคที่สูงขึ้น(Consumer Awareness)
 • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี(Defense Costs)
 • การดำเนินคดีในลักษณะที่ผู้เสียหายรวมตัวกันฟ้องร้องคดี(Class Action)
 • ความรับผิดในระยะยาว(Long-tail Liability)
 • สภาพบังคับที่จำเป็นต้องมีประกันภัย(Forced Purchase Insurance)
 • ความเสี่ยงภัยในอนาคต(Uncertain Future)

  แม้ผู้ผลิตจะมีระบบการจัดการความเสี่ยงภัย หรือ ระบบการควบคุมมาตรฐานดีเพียงใด ความผิดพลาดในการผลิตก็อาจเกิดขึ้นได้

  การเปลี่ยนแปลงของของระบบกฏหมาย(Consumer Protection Law)
  แนวโน้มของการปฏิรูปกฏหมายทั่วภาคพื้นเอเซียแปซิฟิกเกี่ยวกับความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์มุ่งไปสู่แนวความคิดความรับผิดอย่างเคร่งครัด(Strict Liability) ซึ่งเป็นไปในแนวเดียวกับที่ใช้อยู่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป เป็นการส่งสัญญาณของการดำเนินคดีที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

  ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคที่สูงขึ้น(Consumer Awareness)
  ผู้บริโภคทั่วโลกเริ่มหันมาสนใจในสิทธิของตนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการฟ้องน้องคดีต่อผู้ผลิต(Manufacturer) และผู้แทนจำหน่ายต่างๆ(Distribution Chain)

  ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี(Defense Costs)
  จะตกอยู่กับผู้ผลิตสินค้าเสมอ แม้ผู้ผลิตสินค้าจะพิสูจน์ได้ว่าตนเองไม่ควรต้องรับผิด ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการสอบสวนข้อเท็จจริงและต่อสู้คดีซึ่งมักไม่สามารถเรียกคืนได้ เนื่องจากการฟ้องผู้บริโภคส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายทางด้านการตลาดอย่างรุนแรง

  การดำเนินคดีในลักษณะที่ผู้เสียหายรวมตัวกันฟ้องร้องคดี(Class Action)
  ได้ส่งผลกระทบกับการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทกฏหมายระหว่างประเทศต่างๆมักจะเสนอให้ผู้เสียหายเข้ามาเป็นโจทก์ฟ้องคดีรวมกันโดยมอบหมายให้ดีบริษัทกฏหมายดำเนินคดีโดยปราศจากค่าใช้จ่าย

  ความรับผิดในระยะยาว(Long-tail Liability)
  ความซับซ้อนในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์ ทำให้ระบบการรับฟังพยานหลีกฐานและการดำเนินคดีในศาล อาจต้องดำเนินเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น ผู้ผลิตสินค้าไฟฟ้ารายหนึ่งในนประเทศญี่ปุ่นต้องรับผิดในกรณีกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดอันตรายทางสมองแก่เด็กอายุ2ปี ผู้ปกครองได้ดำเนินคดีบนพื้นฐานที่ว่าไม่มีการติดคำเตือนบนผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องต่อสู้คดีกันในศาลนิวยอร์คถึง10ปี และสุดท้ายได้ประนีประนอมกันเป็นเงิน27ล้านเหรียญสหรัฐ

  สภาพบังคับที่จำเป็นต้องมีประกันภัย(Forced Purchase Insurance)
  ในการส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือสหภาพยุโรป ฯลฯ ผู้ซื้อสินค้ามักกำหนดเป็นเงื่อนไข ในสัญญาขายให้ผู้ขาย(ผู้ส่งออก) ทำประกันภัยเพื่อเป็นการคุ้มครองตัวเองในกรณีที่ต้องรับผิดเนื่องจากผลิตภัณฑ์

  ตัวอย่างกรณีศึกษา
  *เยลลีติดคอเด็กจ่ายค่าสินไหมกว่าUS$121.9Million

  *เครื่องปรับอากาศเป็นต้นเหตุเพลิงไหม้คร่าชีวิตเด็กอายุ9ขวบ เป็นเพราะลดต้นทุนการผลิต ใช้พลาสติกแทนซิลเวอร์ สำหรับโครงสร้างของคอมเพรสเซอร์ซึ่งติดไฟได้ง่ายกว่า

  จุดเด่นของประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทนิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์

   • อาณาเขตความคุ้มครอง สามารถให้ความคุ้มครอง สามารถให้ความคุ้มครอง ทั่วโลก ทั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งหมายถึงประเทศต่างๆซึ่งผู้ผลิต(ผู้เอาประกันภัย)ได้จัดส่งสินค้าไปจำหน่าย และภายใต้อำนาจกฏหมายของประเทศเหล่านั้น เพื่อให้สอดคล้อองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจไร้พรมแดน

    • ความสามารถในการรับประกันภัย วงเงินความรับผิดสูงสุดต่อกรมธรรม์สูงถึง50ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 2,000 ล้านบาท

   • เครือข่ายผู้ชำนาญพิเศษในการจัดการกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งการต่อสู้คดีความไม่ว่าจะเป็นการฟ้องร้องโดยผู้เสียหายแต่ละบุคคลหรือการฟ้องคดีแทน(Class Action) ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายปี และค่าใช้จ่ายมหาศาล โดยเฉพาะในประเทศที่มีการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคอย่างรุนแรง เช่น อเมริกา แคนาดา หรือสหภาพยุโรป

   • อุ่นใจกับบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงทางการเงินและเป็นผุ้นำด้านนวัตกรรม ทีมงานพิจารณารับประกันภัยมืออาชีพ และการบริการที่มีคุณภาพผ่านตัวแทนที่ได้รับการพัฒนาฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คำปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด
   ***บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Product Liability Insurance***
   ***กรณีศึกษาที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ (ที่เข้าข่าย PL LAW)***

   สนใจทำประกันหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับProductsLiabilityInsurance-ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์:กรุณาติดต่อ คุณ เทพฤทธิ์ คลกลาง 089 173 1009 หรือ email:info@dreamsprotector.com หรือ billionaire0891731009@gmail.com ครับ