4.2.53

"มีเงินสะสมตอนเกษียณ ของบริษัทแล้ว"

คำถามนี้จะมีสักกี่คนที่พร้อมจะตอบว่า "ได้"

โดยความเป็นจริงทุกวันที่เราออกไปทำงาน การเดินทางไปประกอบกิจธุระ เรามีความเสี่ยงต่ออุบัติภัยต่างๆที่อาจจะทำให้เราถูกบังคับให้เกษียณจากการทำงาน มาอยู่ในสภาพคนพิการ ถ้าเราวางแผนโดยยอมฝากเบี้ยประกันจำนวนหนึ่งที่จะเป็นเงินออมถ้าไม่เกิดเหตุร้ายขึ้น แต่จะเป็นเงินเลี้ยงดูสำหรับคนพิการ ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียงเงินเลี้ยงชีพเท่านั้น แต่หมายถึงศักดิ์ศรีของมนุษย์เลยทีเดียว

เพราะคนพิการที่มีรายได้ของตนเองย่อมมีความภาคภูมิใจที่ไม่ต้องพึ่งพิง เป็นภาระของคนรอบข้างให้ต้องเลี้ยงดู เขาจะเพียงแค่พิการกาย แต่ยังคงศักดิ์ศรีไว้ได้อย่างภาคภูมิใจ

ปรึกษากรมธรรม์และออกแบบประกันชีวิต ให้เกิดคุ้มครองมากที่สุด เพื่อคนที่คุณรัก >>คลิกที่นี่ครับ