20.2.53

สัญญาว่าจะออม

ในวันปีใหม่ที่ผ่านมา ผมเชื่อว่ามีหลายๆท่านสัญญากับตัวเองว่าจะเริ่มทำในสิ่งที่ดีกว่าในปีที่ ผ่านมา หรือหลายท่านก็สัญญากับตัวเองว่าจะเริ่มทำสิ่งนั้น สิ่งนี้ และสิ่งที่เป็นคำสัญญาฮอตฮิตเรื่องเงินๆ ทองๆ ก็คือเรื่อง "สัญญาว่าจะออม" ผมเชื่อว่าหลายๆ ท่านสัญญากับตัวเองไว้ว่าเริ่มต้นปีใหม่นี้จะเริ่มเก็บเงินเก็บทองเพื่อ สร้างอนาคต งดจ่ายในสิ่งไม่จำเป็นเช่นปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตนเอง หรือเพื่อสร้างครอบครัว จากเงินโบนัส หรือเงินเดือนที่ได้ปรับขึ้นในต้นปีนี้ เมื่อความตั้งใจของคำสัญญาเริ่มต้นขึ้นแล้วก็คงต้องคิดต่อไปแล้วว่าจะมีวิธี การออมด้วยวิธีใด

การออมเงินมีหลาย วิธี หลายทางเลือกซึ่งในแต่ละทางเลือกของการออมเงินก็มีคุณลักษณะแตกต่างกัน ที่จะทำให้เงินออมของเราสามารถไปถึงเป้าหมายได้ดังตั้งใจโดยแต่ละวิธีการมี รายละเอียดอย่างไร และเหมาะสมกับใครนั้น สามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้

1. การฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ เป็นทางเลือกในการออมเงินซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายเป็นอย่างมาก เพราะมีความมั่นคงและปลอดภัยสูง ฝาก ถอน ได้ง่าย ด้วยบริการที่รวดเร็วทันใจ แต่ผลตอบแทนที่ได้รับจะน้อยมาก หากปริมาณเงินออมไม่ได้มีในระดับสูง การเลือกวิธีฝากเงินเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดปัญหาเงินขาดมือในอนาคตได้

2. การซื้อประกันชีวิตเป็นการออมเงินกับบริษัทประกันชีวิต ซึ่งเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทรัพย์สินหรือรายได้ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันมีสาเหตุเนื่องมาจากการเจ็บป่วย ภัยอันตราย อุบัติเหตุทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ซึ่งสังเกตได้ว่าการทำประกันชีวิตถือว่าเป็นการช่วยประกันความมั่นคงทางการ เงินของเราในอนาคตได้ ทั้งนี้ประกันชีวิตปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะการประกันแบบออมทรัพย์ที่มุ่งเน้นเรื่องผลตอบแทนของการลงทุนมากขึ้น แต่ข้อพึงระวังก็คือเรื่องของสภาพคล่อง เพราะตามเงื่อนไขสัญญาการจะนำเงินออกมาใช้จ่ายได้ก็ต้องรอครบสัญญา หรือถ้านำออกมาก่อนผลตอบแทนที่จะได้รับ หรือเงินที่จะได้คืนก็จะลดทอนลงไป

3. ลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นวิธีการลงทุนที่ง่ายและสะดวก โดยเป็นการให้มืออาชีพอย่างผู้จัดการกองทุนทำงานให้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้หลากหลายตามนโยบายกองทุนแต่ละกองทุน เช่น กองทุนตราสารทุน(หุ้น) กองทุนตราสารหนี้ กองทุนผสม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนทางเลือก เช่น กองทุนที่ลงทุนในทองคำกองทุนรวมเพื่อสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีอย่างกองทุน รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือกองทุนที่นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ การเลือกการออมผ่านกองทุนรวมนี้ผู้ออมหรือผู้ลงทุนไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากก็ สามารถลงทุนและการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้ และไม่เสียเวลาติดตามความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ต่างๆ ใกล้ชิดเหมือนลงทุนเอง

4. การลงทุนในตราสารการเงินเองโดยตรง โดยไม่ผ่านกองทุนเป็นวิธีการลงทุนอีกอย่างที่คนไทยคุ้นเคยโดยเฉพาะการซื้อ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชน หรือแม้แต่การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยตรง ซึ่งแต่ละตราสารก็จะมีความเสี่ยงและโอกาสรับผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป และตัวผู้ลงทุนเองจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลความรู้มากกว่าการลงทุนผ่านกองทุน รวมเพราะจะเป็นผู้ตัดสินใจลงทุน หรือซื้อขายหลักทรัพย์เอง

5. ลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ หรืออสังหาริมทรัพย์
ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คนไทยคุ้นเคยโดยเฉพาะการ ซื้อที่ดิน บ้าน คอนโดฯ หรือแม้แต่ลงทุนปลูกสร้างอพาร์ทเมนต์ให้เช่าเพื่อหวังเก็บกินรายได้ระยะยาว แต่ผู้สนใจลงทุนวิธีนี้ต้องระมัดระวังเรื่องปัญหาสภาพคล่องด้านการเงิน ทำเลที่ตั้ง และกฎหมายต่างๆ เป็นอย่างดี สัญญากับตัวเองแล้ว เลือกวิธีไหนกันดีครับ
ที่มา : คอลัมน์ Money Tips
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ประจำวันที่ 28 ม.ค. 53