5.2.53

ไม่สนใจ ไม่มีใครต้องพึ่ง

คุณครับ ผมอิจฉาคุณจริงๆที่ทำงานทุกบาททุกสตางค์ได้ใช้เองจนหมด

ไม่มีใครต้องรับผิดชอบ


ถ้าผมพูดอย่างนี้จะถูกไหมครับ

ในขณะที่คุณไม่ต้องรับผิดชอบใคร ก็ไม่มีใครต้องรับผิดชอบคุณ


ถ้าวันที่คุณเจ็บป่วยก็ไม่มีใครช่วยดูแล

แก่ตัวลงถ้าเก็บเงินไว้ไม่พอ จะพึ่งใครได้


กรมธรรม์ประกันชีวิต

จะเป็นเหมือนบุตรบุญธรรม

ถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วย ลูกคนนี้จะไปจ่ายค่ารักษาให้

แก่แล้วก็ยังมีเงินเลี้ยงดู


คุณผู้อยากจะรับบุตรบุญธรรมสุดยอดกตัญญูไว้กี่คนดีครับ


ปรึกษากรมธรรม์และออกแบบประกันชีวิต

ให้เกิดคุ้มครองมากที่สุด เพื่อคนที่คุณรัก >>คลิกที่นี่ครับ