5.2.53

ไม่มีเงิน ผมซื้อไม่ไหว

คุณครับ ผมจะเข้าใจและยอมรับเหตุผลของคุณทันทีถ้าวันนี้ผมมาเสนอสิ่งที่เรียกว่า

ฟุ่มเฟือยซึ่งเกินความจำเป็นต่อครอบครัวของคุณ

คุณครับ ถ้าคำพูดนี้เป็นภรรยาหม้ายพูดกับลูกกำพร้า ว่า แม่ซื้อสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว

ที่ขาดพ่อของเราไม่ไหว คงเป็นเหตุผลที่คุณไม่อยากให้ภรรยา ของคุณเป็นผู้พูดนะครับ

ประกันชีวิตคือแผนการรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับครอบครัวของคุณ อย่าปฎิเสธ

ว่าซื้อไม่ไหวเลยครับ เพื่อที่ลูกๆ ของคุณจะได้ไม่ต้องฟังคำปฎิเสธนี้เช่นกัน


ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ถ้านายจ้างของคุณบอกว่าขอให้พวกเราช่วยบริษัท โดยขอลดเงิน

เดือนสัก 10 % ผมเชื่อว่าคุณคงปรับตัวเข้ากับรายได้ที่น้อยลงได้

แต่คุณผู้ครับ ถ้าวันนี้ครอบครัวของคุณถูกลดเงินเดือนลงหมดทั้ง 100 % พวกเขา

จะปรับตัวอย่างไรครับ


ผมขอ 10%นี้เพื่อคุ้มครอง 100 %ของครอบครัวคุณเถอะครับ


ผมเข้าใจครับว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบันของแต่ละครอบครัวมาก
และรัดตัวเหลือเกิน

แต่คุณครับลองเขียนรายจ่ายลงทางด้านซ้าย
และเขียนรายได้ลงทางด้านขวา

คุณจะเห็นว่าทุกครอบครัวรายการทางซ้ายจะยาวเหยียดมากกว่าทางขวามือที่เป็น
รายได้ที่คุณเป็นคนหา

แต่รายการทางซ้ายคุณและครอบครัวทุกคนใช้จ่ายทุกเดือนใช่ใหมครับ


ผมอยากจะให้คุณลองดูว่ามีรายการไหนบ้างครับ เมื่อรายการทางขวาหายไป แล้วราย
การทางซ้ายจะย้ายมาเป็นรายได้แทน ไม่มีใช่ไหมครับ


ถ้าคุณยอมเจียดเงินส่วนหนึ่งเพิ่มเป็นค่าเบี้ยประกันในฝั่งซ้าย ถือเป็นค่าใช้จ่าย แต่ทันทีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันกับคุณครับ รายจ่ายนี้จะแปลงร่างกลายเป็นรายได้ย้ายไปอยู่ฝั่งขวา


จ่ายเพิ่มอีกนิดเถอะครับเพื่อความอุ่นใจของ ครอบครัวของคุณครับ


ปรึกษากรมธรรม์และออกแบบประกันชีวิต ให้เกิดคุ้มครองมากที่สุด เพื่อคนที่คุณรัก >>คลิกที่นี่ครับ