5.2.53

ไม่สนใจ ผมไม่เชื่อเรื่องประกัน

แต่คุณเชื่อเรื่องความรับผิดชอบต่อครอบครัวใช่ไหมครับ


คุณเชื่อเรื่องการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีที่ดูแลความเป็นอยู่

จัดหาปัจจัยสี่ และความสุขให้พวกเขา ให้ลูกๆมีโอกาสเรียนสูงที่สุด

ที่สติปัญญาของลูกจะไปถึงใช่ไหมครับ


ถ้าคุณเชื่ออย่างนี้ เรามาคุยกันว่าคุณจะเป็นหัวหน้าครอบครัว

ที่จะบอกกับสมาชิกในครอบครัวว่า พ่อจะดูแลพวกเจ้าตราบวันพ่อตาย

ถ้าหลังจากนั้นก็ดูแลตัวเองนะ


หรือคุณจะพูดว่าพ่อได้เตรียมพร้อมทุกอย่าง

พ่อจะดูแลพวกเจ้าตราบวันเจ้าเติบใหญ่ดูแลตัวเองได้

ไม่ว่าพ่อจะอยู่นานพอหรือไม่ก็ตาม


คุณครับ คุณอยากจะพูดอย่างนี้กับครอบครัวใช่ไหมครับ

การวางแผนด้วยประกันชีวิตคือคำตอบครับ


ปรึกษากรมธรรม์และออกแบบประกันชีวิต ให้เกิดคุ้มครองมากที่สุด

เพื่อคนที่คุณรัก >>คลิกที่นี่ครับ