5.2.53

ไม่สนใจ ผมสอนให้ลูกต่อสู่ชีวิตตัวตัวเอง

คุณครับ คุณเป็นคุณพ่อที่มีหลักคิดที่ถูกต้องจริงๆครับ

เพราะในที่สุดลูกก็ต้องเติบโตดูแลช่วยเหลือตัวเองได้


แต่ผมกำลังพูดถึงสองเรื่องนะครับว่า ลูกควรจะมีโอกาสได้รับการศึกษา

และเขาควรหรือไม่ที่ต้องเริ่มต้นทุกอย่างจากศูนย์

ในสมัยนี้ถ้าไม่มีการศึกษาที่ดีพอสมควรแล้ว

การจะเริ่มต้นอะไรอาจจะไม่ได้เริ่มที่ศูนย์ อาจจะติดลบต่ำกว่านั้น


แผนการประกันชีวิต ไม่ได้เป็นการเตรียมการให้คนข้างหลังอยู่อย่างสุขสบาย

แต่เป็นแค่ให้โอกาสแก่ครอบครัว

ที่ไม่ต้องตกลงไปเริ่มต้นที่ศูนย์อีกครั้ง ถ้าขาดหัวหน้าครอบครัวไปครั


ปรึกษากรมธรรม์และออกแบบประกันชีวิต ให้เกิดคุ้มครองมากที่สุด เพื่อคนที่คุณรัก >>คลิกที่นี่ครับ