5.2.53

ไม่สนใจ ไว้ผมแต่งงานก่อน


ท่านผู้มีเกียรติครับ ถ้าผมจะพูดอะไรที่ดูก้าวร้าวไปหน่อย ก็ต้องขออภัยนะครับ

ถ้าผมไม่พูด ผมจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความจริงใจต่อคุณ และไม่จริงจังต่ออาชีพ


ท่านผู้มีเกียรติคงเคยได้ยินคำพูดที่กล่าวว่า วันที่ลูกเกิดแม่อันตราย

คุณแม่ทุกคนเมื่อตั้งครรภ์สิ่งแรกที่ห่วงก็คือลูกในท้อง ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะระมัดระวัง

กลัวว่าจะทำให้ลูกได้รับอันตราย คุณคงเห็นด้วยและเข้าใจเรื่องเหล่านี้ วันที่ลูกเกิดแม่

หลายท่านต้องเจ็บปวด และอาจถึงตายได้

ท่านผู้มีเกียรติครับ ถ้าในขณะที่คุณพูดว่าไว้ผมแต่งงานก่อน ค่อยทำประกัน คุณแม่ท่านยืน

อยู่ข้างหลัง ท่านจะรู้สึกอย่างไรครับ

ท่านผู้มีเกียรติครับ ถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝัน คุณต้องกลายเป็นคนพิการ คุณรู้ไหมครับ

จะมีคนแก่ๆคนหนึ่งที่ไม่ทอดทิ้งคุณแน่นอน คนนั้นคือคุณแม่ไงครับ และถ้าเป็นอย่างนั้น

คุณว่ายุติธรรมสำหรับคนแก่ไหมครับ ที่ต้องกลับมาเลี้ยงดูลูกที่เลี้ยงมาจนโต และต้องหา

ค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะเป็นเงินเก็บไว้ยามชราของท่านมาเลี้ยงลูกพิการ ที่ขาดความรับผิดชอบ

ตนเอง สามารถป้องกันความสูญเสียรายได้จากความพิการ หรือจากความตาย แต่ไม่ทำ

เพราะจะรอแต่งงานก่อน

ท่านผู้มีเกียรติพ่อแม่ไม่ได้ต้องการอะไรจากลูกหรอกครับ แต่การสร้างหลักประกันให้กับตนเอง

ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝัน ก็เหมือนเป็นการสร้างอนุสรณ์ในดวงใจให้คนข้างหลังว่า พ่อแม่

เลี้ยงดูมาดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองแม้ในวันสุดท้ายของชีวิต ก็ยังไม่ทิ้งภาระไว้ให้คนข้างหลัง


ปรึกษากรมธรรม์และออกแบบประกันชีวิต
ให้เกิดความคุ้มครองมากที่สุด เพื่อคนที่คุณรัก
>>คลิกที่นี่ครับ