5.2.53

ไม่มีเงิน งบประมาณของปีนี้ไม่พอ

ผมดีใจที่คุณผู้คิดถึงเรื่องงบประมาณ

พราะส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะไม่วางแผนการใช้จ่ายเป็นระบบ
อย่างที่คุณทำ

แต่คุณครับภายใต้งบประมาณที่คุณวางไว้ รายจ่ายทั้งหมด
มาจากรายได้ของคุณคนเดียวใช่ไหมครับ

และถ้าเกิดสิ่งไม่คาดฝันขึ้นกับคนหารายได้
สำหรับงบประมาณตาม แผนนี้ ครอบครัวนี้จะใช้จ่ายได้อย่างไรล่ะครับ

เขาจะอยู่ได้อย่างไรล่ะครับ

ผมเชื่อว่าคุณคงละเอียดรอบคอบในการวางแผน
งบประมาณประจำปีของคุณ

แต่ผมขอเสนอให้คุณปรับงบประมาณเล็กน้อย
โดยเริ่มจากค่าใช้จ่ายครอบครัว
ที่จำเป็นทั้งหมดก่อน และกันส่วนที่สองเป็นเบี้ยประกัน
ที่เหลือคุณสามารถใส่ในงบส่วนที่เป็นความสุข
ความบันเทิง ของครอบครัว

โดยวิธีนี้ คุณจะสบายใจและมีความมั่นใจว่า

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณ

ครอบครัวของคุณจะอยู่ได้อย่างที่คุณต้องการ


นั่นใช่สิ่งที่คุณทุ่มเท และจัดสรรงบประมาณ

สำหรับครอบครัวที่คุณรักหรือไม่ครับ


ไหนๆเราก็คุยเรื่องงบประมาณกันแล้ว

ผมว่าคุณยังขาดความรอบคอบในแผนที่คุณวางไว้

นั่นคืองบผูกพัน


คุณครับ ไม่ใช่เพียงแค่งบรายจ่ายประจำปี

หรืองบปัจจุบันเท่านั้นที่คุณต้องรับผิดชอบ


แต่คุณยังมีภาระผูกพันที่ต้องให้การดูแลครอบครัว

เด็กๆยังต้องเรียนหนังสืออีกหลายปีกว่าจะจบการศึกษา

ภรรยาของคุณต้องมีชีวิต อยู่ต่อไปอีกนาน


ผมอยากให้คุณพิจารณางบผูกพันนี้อีกครั้ง

ในฐานะงบผูกพันแห่งความรักและความรับผิดชอบต่อครอบครัว


ปรึกษากรมธรรม์และออกแบบประกันชีวิต

ให้เกิดคุ้มครองมากที่สุด เพื่อคนที่คุณรัก

>>คลิกที่นี่ครับ