4.2.53

"เก็บเงินไว้ในธนาคารมากพอแล้ว"

คำถามนี้จะมีสักกี่คนที่พร้อมจะตอบว่า "ได้ เก็บเงินไว้ในธนาคารมากพอแล้ว"


โดยความเป็นจริงทุกวันที่เราออกไปทำงาน การเดินทางไปประกอบกิจธุระ เรามีความเสี่ยงต่ออุบัติภัยต่างๆที่อาจจะทำให้เราถูกบังคับให้เกษียณจากการทำงาน มาอยู่ในสภาพคนพิการ


ถ้าเราวางแผนโดยยอมฝากเบี้ยประกันจำนวนหนึ่งที่จะเป็นเงินออมถ้าไม่เกิดเหตุร้ายขึ้น


แต่จะเป็นเงินเลี้ยงดูสำหรับคนพิการ ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียงเงินเลี้ยงชีพเท่านั้น แต่หมายถึงศักดิ์ศรีของมนุษย์เลยทีเดียว


เพราะคนพิการที่มีรายได้ของตนเองย่อมมีความภาคภูมิใจที่ไม่ต้องพึ่งพิง เป็นภาระของคนรอบข้างให้ต้องเลี้ยงดู เขาจะเพียงแค่พิการกาย แต่ยังคงศักดิ์ศรีไว้ได้อย่างภาคภูมิใจปรึกษากรมธรรม์และออกแบบประกันชีวิต ให้เกิดคุ้มครองมากที่สุด เพื่อคนที่คุณรัก >>คลิกที่นี่ครับ