5.2.53

ไม่สนใจ บริหารเงินได้ดีกว่า

ผมเห็นด้วยถ้าคุณใช้เครื่องคิดเลขบนโต๊ะทั่วๆไปคิด


แต่เครื่องคิดเลขของคุณขาดปุ่มไปปุ่มหนึ่ง


ปุ่มนั้นคือปุ่มคำนวณอัตรามรณะ ซึ่งจะมีก็เฉพาะเครื่องคิดเลขของบริษัทประกันเท่านั้น


ถ้าคุณคิดเรื่องกำไรขาดทุนจาการลงทุน

ผมอยากจะถามว่ามีการลงทุนใดเพียง4-5%ที่แค่ข้ามคืนให้ผลตอบแทน 100%


ไม่มีใช่ไหมครับ นั่นถึงเป็นเรื่องพิเศษที่มีแต่บริษัทประกันเท่านั้นที่จะคิดได้ และบริหารความเสี่ยงนี้ได้

คุณกันเงิน 95-96 % ของคุณไปบริหารเพื่อทำกำไรด้วยความสบายใจ ปล่อยเศษ 4-5 % ของทุนให้บริษัทเราบริหารให้ดีกว่าครับ


ปรึกษากรมธรรม์และออกแบบประกันชีวิต
ให้เกิดความคุ้มครองมากที่สุด เพื่อคนที่คุณรัก
>>คลิกที่นี่ครับ