5.2.53

About New Hampshire & Chartis Insurance (Thailand) Company

เกี่ยวกับบริษัท ชาร์ทิส ประกันภัย (ประเทศไทย) และ นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ประเทศไทย


บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ บริษัทในเครือของอเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล อันเดอร์ไรเตอร์ หรือ เอไอยู ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นที่รู้จักในเอเชียมากว่า 90 ปี ดำเนินธุรกิจด้านประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยทางทะเล และประกันภัยเบ็ดเตล็ดในประเทศไทยมากว่า 70 ปี ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่นิวแฮมพ์เชอร์ให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าองค์กรอย่างดีที่สุดจากทีมงานที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้า ความทุ่มเทในการทำงานและความซื่อสัตย์ของทุกคนซึ่งเป็นที่ไว้วางใจมาโดยตลอด

บทพิสูจน์ความสำเร็จของเรา คือการที่ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทประกันภัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย สองปีติดต่อกัน (Best Insurer 2008 and 2009) จากการสำรวจความเห็น ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และลูกค้าองค์กรทั่วภูมิภาคกว่า 400 คน และยังได้รับรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

พนักงานกว่า 500 คน ตัวแทนกว่า 7,000 คน(ถือว่าเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีตัวแทนมากที่สุดในประเทศไทย) ที่ได้ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 1,000,000 คน กรมธรรม์ประกันวินาศภัยกว่า 1,000,000 ฉบับ สำนักงานขาย 17 แห่งทั่วประเทศไทย
เชียงใหม่นครสวรรค์อุบลราชธานีพัทยาตรัง
เชียงรายสุพรรณบุรีอุดรธานีหาดใหญ่
แพร่นครราชสีมาชลบุรีภูเก็ต
พิษณุโลกขอนแก่นระยองสุราษฎร์ธานี

ฐานะทางการเงินที่มั่นคง แข็งแกร่ง

  • นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและประเมินความแข็งแกร่งทางการเงินจาก สถาบันสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ (S&P’s) อยู่ที่ระดับ A+ ธุรกิจประกันวินาศภัยของเราในประเทศไทยดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายไทย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  • สินทรัพย์และเงินลงทุนในประเทศไทยกว่า 4,200 ล้านบาท*
  • อัตราส่วนสภาพคล่องสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดถึง 9 เท่า โดยมีเงินทุนหมุนเวียน 3,436 ล้านบาท*
  • ในปี 2551 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้าในประเทศไทย เป็นจำนวนกว่า 1,700 ล้านบาท*

รางวัลที่ได้รับ

Euromoney magazine Insurance Survey

  • Best Insurer in Thailand 2008 and 2009
  • Best in Innovation
  • Best in Price
  • Best for Claims Resolution
  • Best Product Range

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้บริการด้านประกันภัยระดับโลกที่เป็นทางเลือกอันดับหนึ่งของลูกค้า และมุ่งมั่นสร้างคุณค่าอันเป็นเลิศให้แก่ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้น พร้อมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนและรุ่งเรือง

ค่านิยม

พนักงาน

พัฒนาความสามารถให้หลากหลาย ให้รางวัลสำหรับความเป็นเลิศการทำงานเป็นทีม

การเอาใจใส่ลูกค้า

เอาใจใส่ต่อลำดับความสำคัญของลูกค้า และทำให้ดีกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง

หลักการปฏิบัติงาน

มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง นำความแข็งแกร่งของเราสู่การปฏิบัติงาน

ความซื่อสัตย์

ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ เพิ่มพูนชื่อเสียงของเรา

การให้เกียรติ

ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ประสานงานซึ่งกันและกัน

ความเป็นผู้ริเริ่ม

สร้างโอกาส สรรหาสิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้า


ที่มา : www.chartisinsurance.com