3.10.52

ใบขอข้อเสนอแบบประกัน(QUATATION)

กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน ให้ครบถ้วนในเมนู"ใบขอข้อเสนอแบบประกัน(Quotation) และระบุความต้องการที่แท้จริง ในเบื้องต้นครับ


ใบขอข้อเสนอแบบประกัน(QUOTATION <<---คลิกเพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์มครับ

หลังจากนั้นเมื่อทางเราได้รับข้อมูลของท่าน และทำการวิเคราะห์ จากนั้นจะติดต่อท่าน เพื่อยืนยันตัวตน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรณีข้อมูลที่ได้ยังไม่สมบูรณ์ พร้อมสัมภาษณ์ เบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบกรมธรรม์ ให้กับท่านและดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆต่อไป